Nhẫn ký số

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT

  • NHẪN CÔNG CỨ – MÁY KÝ SỐ

    NKS
    Tổng quan

    Máy công cứ (nhẫn công cứ, máy ký số…) dùng để niệm phật khi mình phát nguyện niệm phật 1 ngày có tinh tấn hay không nhé các Liên hữu. Vật tuy nhỏ nhưng hỗ trợ cho ta rất lớn. Khi ấn tống số lượng vui lòng liên hệ, để có giá tốt nhé. A Di Dà Phật.

    25,000 VNĐ