Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÁP PHỤC HOA BẤT TỬ

Pháp phục Hoa Bất Tử mới được thành lập. Nhân duyên đầy đủ nên hôm nây hiện hữu nơi đây. Mong chư vị liên hữu đồng tu, các vị có duyên ủng hộ  cho chúng con. Pháp phục Hoa Bất Tử với nguyện vọng đem lợi lạc đến cho chúng sanh. A Di Đà Phật!
Điện thoại liên hệ: 0908.142.073 – 0946.660.948
www.phapphuchoabattu.com
www.maynghephap.com