CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

Chuyên trang MayNghePhap.com tuân thủ theo các chính sách và quy định chung của nhà nước CHXHCN Việt Nam về kinh doanh các sản phẩm liên quan đến thiết bị máy nghe pháp, đài nghe pháp, các thiết bị điện tử, các quy định chung trong giao dịch an toàn trong thương mại điện tử trên môi trường Internet.

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các chính sách kinh doanh tại Chuyên trang để có thể thuận tiện trong quá trình giao dịch.