Phật pháp không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là điều người thời nay không thể thiếu

Phật pháp không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là điều người thời nay không thể thiếu

[Nói đến việc] Học Phật, ngày nay chúng ta ở rất nhiều địa phương, khu vực, quốc gia nhìn thấy người học Phật càng ngày càng nhiều, nhưng rốt cuộc Phật pháp là gì? Người thật sự có thể nói được rõ ràng, làm cho sáng tỏ thật sự không nhiều. Do đó, đề mục này đích thực là vô cùng quan trọng. Ở Trung Quốc trước đây, vào những năm đầu dân quốc, hình như là năm dân quốc thứ mười hai, khi đó có một vị tiên sinh tên là Âu Dương Cánh Vô, tôi nghĩ những người có hiểu biết đôi chút đối với Phật giáo thời cận đại của Trung Quốc đều biết Đại sư Âu Dương. Ông đã từng ở trường Đại học Trung Sơn Đệ Tứ tổ chức một buổi diễn giảng, đề mục của ông là: “Phật pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà là điều người thời nay không thể thiếu”. Lần diễn giảng ấy quả thật đã làm chấn động cả giới Phật giáo Trung Quốc. Bởi vì thông thường mọi người đều xem Phật giáo là tôn giáo. Vì sao Phật giáo không phải là tôn giáo? Trong giới học thuật, đặc biệt là giới học thuật Nhật Bản, đã xem Phật giáo thành triết học, Đại sư Âu Dương nói Phật giáo cũng không phải triết học. Nhưng rốt cuộc Phật giáo là gì thì ông ấy không nói. Ông chỉ nói, “là điều mà người thời nay không thể thiếu, chính là điều mà người thời nay nhất định phải học tập.

Trích “Nhận thức Phật Giáo” – người giảng: Pháp sư Tịnh Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *