Máy Nghe Pháp, Xem Hình Mp4 – JVC02, Màn Hình 4inch

1.250.000 

 Kích cỡ màn hình 4inch
 Giá đưa ra chưa bao gồm thẻ nhớ ngoài.
Chọn thêm thẻ nhớ ngoài 2; 4; 6; 8; 16; 64; 128Gb

 

Còn hàng